Når det grønne hjertet vinner


Selv om arealet ved Statens barnehus på Hamar er lite, gjør grøntarealet stor forskjell. Foto: Gunn E. Hagen

«Takket være personer som tenker på helhet, fikk de nye lokalene til Statens barnehus på Hamar et grønt inngangsområde i stedet for den planlagte asfaltflaten.»

Slik innleder Gunn E. Hagen en historie om hvordan barnehuset på Åker gård fikk et frodig og inviterende ankomstparti. Det skyldes først og fremst en insisterende seksjonsleder og hennes evne til å få med seg gode samarbeidspartnere.

Seksjonsleder Ingjerd Kagnes ga seg ikke før hun hadde fått et uteområde som er viktig for både brukere og ansatte. Foto: Gunn E. Hagen

Statens barnehus flyttet fra trange, slitte lokaler i Hamar sentrum til nye lokaler på ærverdige Åker gård. Innvielsen i september ble behørig markert med kake og blomster. NRK Innlandet dekket åpningen, og det første vi ser i reportasjen, er inngangspartiet fra utsiden. Selv om området er nyplantet og i høstfarger, kan vi se at dette heldigvis er grønnere og fyldigere enn den tomme asfaltplassen som opprinnelig var prosjektert.

En fornøyd seksjonsleder Ingjerd Kagnes kommenterer: – Ved opprettelse av Statens barnehus i 2007 ble det lagt vekt på viktigheten av innbydende lokaler, fargesetting og å tilpasse oppholdsrom for traumatiserte barn som skulle oppholde seg på barnehuset. Uteområde ble det aldri fokusert på, og dermed vil man heller ikke i et budsjettoppsett medregne dette. Det ble en noe strabasiøs prosess å få budsjettert med beplantet inngangsparti. Åker Gård Eiendom tilbød seg å dekke halvparten av kostnadene ved å gjennomføre grunnarbeidet – forutsatt at politiet dekket utgiftene for beplantning.

De ansatte har fått et flott, skjermet uteområde med hekk av grønn bøk og spesialproduserte benker fra utsalget ved Ilseng fengsel. Foto: Gunn E. Hagen

Vi har høstet lovord fra besøkende og profesjonelle aktører for dette uteområdet. Det er heller ikke uten betydning for de ansatte at vi har dette området å ta pauser i. Forskning kan dokumentere hvor viktig planter er for vår mentale helse. Og det er innlysende hvor stor forskjell det hadde vært om vi hadde hatt et asfaltert inngangsparti – kontra det inngangspartiet som møter deg i dag.

Hele historien kan du lese i park & anlegg 9/2022 – den store messeutgaven som blir utgitt 11. november.