Norsk Trepleieforums årsmøtekonferanse 2020


Foredragsholdere og ordstyrere under den første delen av årets trepleiekonferanse. F.v. Johan Östberg (Sverige), David Cashman (England), Tørres Rasmussen (NTF), Kenton Rogers (England), Douglas Baylin (NTF) og Kim Statham (Canada).

Årets årsmøtekonferanse blir arrangert i Oslo 5. og 6. mars. Hovedtemaet for konferansen er beskyttelse av trær.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Første dag inneholdt presentasjoner på engelsk, og to av presentasjonene var ved Kim Statham som er Manager of Forestry Policy and Planning i etaten for Parks, Forestry and Recreation i Canadas største og raskest voksende by. Toronto har nær 3 millioner innbyggere og om lag 1500 parker som til sammen dekker ca. 80.000 dekar. Byen er bygd opp omkring seks elver, og elvedalene danner raviner med mange viltvoksende trær. Av byens om lag 11,5 millioner trær utgjør gatetrærne 614.000. Mellom 22 og 23 prosent av trærne i byen er den innførte arten spisslønn (Norway maple!). Den regnes som invaderende i naturområdene og blir ryddet der trærne fortrenger viltvoksende vegetasjon. Nest mest vanlig er den viltvoksende arten Thuja occidentalis med 19,2 prosent.

Statham fortalte at 53 prosent av tre-etatens budsjett går med til skjøtsel og at store ressurser de siste årene har gått til opprydding etter en tre dagers «ice storm» i 2018. Mange trær måtte felles eller gjennomgå betydelig beskjæring etter at regn frøs til is på trærne og tynget dem ned disse tre dagene. Også angrep av skadegjørere som almesyke, billen Emerald Ash Borer og larvene av den europeiske nattsommerfuglen Gypsy Moth har ført til betydelig merarbeid for arboristene i denne delen av Canada.

I sitt andre innlegg fortalte Kim Statham om lover og regler som skal beskytte trær både på offentlig og privat grunn i storbyen. Det er tydelig at trærne i Toronto har atskillig bedre vern enn vi kan vise til for trær her i landet.

Konferansen fortsetter med flere innlegg fredag 6. mars.