Ny bok om Bjerkedalen park


Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Boka om Bjerkedalen park ble lansert under en sammenkomst i Arkitektenes hus fredag 31. august. Forfattere er Sidsel Andersen og Rainer Stange, og boka er utgitt av Dronninga landskap. – Det blir ikke utgitt mange parkbøker her i landet, sa landskapsarkitekt Stange, som for tiden er valgt president i Norske landskapsarkitekters forening. Han mener boka har potensial som lærebok i det å lage en park ut ifra dagens forutsetninger. Et hovedtrekk ved Bjerkedalen park er at man har fått fram Hovinbekken fra sin mangeårige tilværelse i rør, til å bli et hovedelement i den 36 dekar store parken.
Boka omtaler stedets forhistorie, prosjektets tilblivelse, anleggsarbeidet og hvordan den prisbelønte parken påvirker nærmiljø og befolkning i denne delen av Groruddalen. Den presenterer dyreliv og beplantning og inkluderer et kart over Hovinbekkens hele løp fra Marka på Grefsen og Årvoll til Klosterenga og utløpet i Oslofjorden. Boka er heftet og i et format som gjør at den lett kan få plass i tursekken.

En mer omfattende omtale av boka vil bli trykt i park & anlegg 8/2018.

Andersen, S.; Stange, R. 2018. Bjerkedalen park. Dronninga landskap. 160 s. ISBN 978-82-303-3975-6