Nye fargerike planteslag til grøntanlegg?

«Plantematerialet vi bruker i grøntanlegg har alltid vært i endring, både fordi bruken av og dermed etterspørselen etter visse planteslag har endret seg, og nye, mer spennende planteslag er blitt tilgjengelige,» skriver førsteamanuensis Per Anker Pedersen ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. I del I av en større artikkel presenterer han i park & anlegg 6/2020 noen eksempler på hva de siste tiårenes testing og utvikling har kommet fram til av lovende plantemateriale for norske grøntanlegg.

Tekst: Ole Billing Hansen

Per Anker Pedersen var faglig ansvarlig for det brukerstyrte NFR-prosjektet «Planter for norsk klima» (2006–2011).

Acer pseudosieboldianum er et saktevoksende tre som ofte får sterkt røde eller oransjerøde høstfarger. Foto: Per Anker Pedersen

I dette prosjektet ble det selektert og oppformert materiale fra eldre plantinger ved NMBU og andre samlinger i Norge. Pedersen skriver at en betydelig del av materialet ble hentet fra steder med klima som er vesentlig forskjellig fra klimaet i Ås (som Rogaland Arboret, Arboretet på Milde og Ringve Botaniske Hage). På disse stedene hadde plantene klart seg godt. Men det var usikkert om de ville greie seg i et mer innlandspreget klima. «De fleste plantene har nå stått i Ås i mer enn 8-10 år. For de planteslagene som også klarer seg godt her, kan vi konkludere med at de har en meget god tilpasningsevne og stor toleranse overfor varierende klimaforhold.» Drøyt 120 utenlandske arter og varieteter er representert i utvalgsarbeidet, hvorav noen med flere kloner eller frøkilder.

Et utvalgt individ av Cercidiphyllum japonicum med slank krone får bra høstfarger, noen ganger rødere enn på bildet. Foto: Per Anker Pedersen

I denne første artikkelen er det lagt vekt på planteslag med attraktiv blomstring eller flott bladfarge om høsten: «Ganske mye av materialet er valgt ut på grunn av gode høstfarger, og mange av planteslagene har årvisse høstfarger i varmt gult, oransje eller rødt. Innen de frøformerte artene varierer høstfargene mye, og i mange tilfeller vil derfor frøformering være uaktuelt i kommersiell produksjon. Det må i stedet velges ut spesielle kloner som blir formert vegetativt.»

Les mer om de lovende planteslagene i park & anlegg 6/2020, som blir utgitt 26. juni.