Oksenøya boligområde har stedstilpasset utomhusanlegg


Husene i sivet. Foto: Morten Rustad

«Oksenøya boligområde er plassert på en av Fornebulandets flotteste tomter. Beliggenheten innerst i Holtekilen er et perfekt utgangspunkt for et attraktivt, «naturbant» nabolag, med variert program for uteaktiviteter», skriver landskapsarkitekt Hanne Pollen i TAG Arkitekter i park & anlegg 7/2021.

Landskapet ved den gamle flyplassen er særegent med kalkrik grunn og frodig natur. Landskapsarkitektene har tatt utgangspunkt i naturgrunnlaget og formet uteområdene med inspirasjon fra en natur med kystnært særpreg.

Boligområdet består av seks tun. Landskapsarkitekten forteller: «Hvert av de tre tunene B1, B2 og B3 har fått sitt særpreg – med utgangspunkt i hver sin identitet: «fjæra», «svaberget» og «stranden». Materialbruk, møblering og landskapselementer er utformet med utgangspunkt i disse. Inspirasjonen fra strandsonen og fjæra samt former som rur, skjell og svaberg, og farger med varme toner er benyttet for å skape stemning i uterommene. «Husene i sivet», tunene B4, B5 og B6, ligger i et mykt, mer naturlikt terreng, der grusstier med innslag av tredekker forbinder byggene.»

Hele artikkelen blir trykt i årets utgave 7 av park & anlegg, som foreligger 3. september.