Oppgradering av Herrebadet i Drøbak


Prosjektleder Jan Vidar Edvardsen (t.v.) og fagansvarlig og kalkulatør Tim Fosvold i SL Stenlegging AS er, i likhet med prosjektleder Daniel Lyngholm Jakobsen i Frogn kommune, fornøyde med oppgraderingen av Herrebadet i Drøbak. Foto: Ole Billing Hansen

Frogn kommune og SL Stenlegging AS kunne fredag 1. oktober markere ferdigstillingen av første trinn i oppgraderingen av Badeparken i Drøbak. Da var restaureringen av Herrebadet og nærliggende kaifront fullført, og lekeplassen i parken framsto i helt ny drakt. Prosjektet har ivaretatt kulturhistoriske verdier og bygd en lekeplass med minimal påvirkning på de store trærne i parken.

Tekst: Ole Billing Hansen

Badeparken er et sentralt og mye brukt friområde nær Drøbak kirke. Det er populært både blant lokalbefolkningen og tilreisende fra Follokommunene og Oslo øst.

I 2020 begynte planleggingen av en oppgradering etter at bølger fra Oslofjorden, vær og vind hadde tæret på bygninger, brygger og kaifronter i mange år. I en treårsperiode vil det bli brukt anslagsvis 50 millioner kroner på parken og strandområdene i småbyen. Uteområdene vil med den planlagte oppgraderingen bli enda bedre tilrettelagt for de mange besøkende. Daniel Lyngholm Jakobsen i Frogn kommune er prosjektleder for de omfattende arbeidene: -Badeparken er et historisk anlegg og en viktig park for befolkningen i Drøbak. Dette er et sted de fleste innbyggerne har et godt forhold til. Det er spesielt attraktivt om sommeren, men parken er viktig som rekreasjonsområde året rundt.

Ordfører Hans Kristian Raanaas i Frogn kommune klipte snoren som markerer ferdigstillingen av det oppgraderte Herrebadet. Foto: Tim Fosvold

Blant de seks-syv firmaene som la inn tilbud på arbeidene i fase 1 av det omfattende prosjektet, valgte Frogn kommune SL Stenlegging AS til å utføre oppgraderingen. – Det var egentlig to helt ulike prosjekter, forteller Tim Fosvold, som er fagansvarlig og kalkulatør i firmaet. – Ved Herrebadet var det hovedsakelig stein- og betongarbeider samt restaurering av tak og vegger i bygningene, mens lekeplassen skulle totalrenoveres og få nytt, stedstilpasset innhold.

Begge delene av det gjennomførte prosjektet er prosjektert av Sweco Norges avdeling på Ski.

Les mer om arbeidene i Badeparken i Drøbak i park & anlegg 9/2021 som utgis 29. oktober.