Park- og Anleggsmessen – store forventninger til årets bransjehappening 4. og 5. november


Arrangøren håper på stor oppslutning om årets utgave av Park- og Anleggmessen. Foto fra messen i 2018: Ole Billing Hansen

En ny og rekordstor utgave av Park- og Anleggsmessen på Norges Varemesse i Lillestrøm blir arrangert torsdag og fredag denne uka. park & anlegg er én av nesten 150 utstillere. Vi tar med oss restopplag av årgangene 2020 og 2021… og ønsker nye og gamle abonnenter velkommen til en prat.

Under messen står de mange utstillerne klare til å ta imot ansatte i stat og kommune innen parker og idrettsanlegg, gravskjøtsel, men også ansatte ved golfanlegg, i borettslag og sameier, samt campingplasser og andre grøntanlegg. Landskapsarkitekter, landskapsingeniører, anleggsgartnere og entreprenører ser etter nye maskiner og nytt utstyr, og søker faglig påfyll.

Det er gratis inngang og et spennende tilbud av fagforedrag. Prosjektleder Marit Sagen gleder seg over at messen vil forløpe som normalt i 2021: – Det skal bli godt å møtes ansikt til ansikt igjen. Digitale flater kan aldri erstatte møter som skjer mellom mennesker, og utstillerne gir løpende tilbakemeldinger om at de ser fram til å treffe nye og gamle kunder når messen endelig åpner dørene den 4. november.

Den faglige delen av arrangementet holder et høyt nivå. Det er Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML) som er ansvarlig for foredrag og seminarer. I år vil flere av temaene fokusere på miljø og bærekraft; hovedtema er framtidens bærekraftige bedrifter, grønne standarder, overvannshåndtering og jordkvalitet. Foredragene vil bli gitt i to ulike seminarrom. Besøkende fra hele landet har tradisjon for å bruke denne messen til å oppdatere seg og gå til innkjøp av maskiner, redskap og utstyr, naturstein og betongprodukter, planter og trær, gravplassutstyr, parkmøbler, lekeplassutstyr, belysning, vann og rør samt produkter innen avfallshåndtering.

Fakta om Park- og anleggsmessen:

–       Park og anleggsmessen er et årlig arrangement og den eneste fagmessen som samler park- og anleggsbransjen.

–       Målgruppen er alle som har en profesjon innen grøntanleggssektoren.

–       Messen samler utstillere fra alle kategorier innen park- og anleggsbransjen.

–       Nær 150 utstillere er påmeldt til årets arrangement.

–       På programmet står seminarer av høy faglig verdi.

–       Det er gratis besøksregistrering.

–       Messen arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm. Adresse: Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

Åpningstider:
Torsdag 4. november: 09-16
Fredag 5. november: 09-16