Kulturminner i kommunen

Freiaparken, Oslo. Foto: Ole Billing Hansen

Flertallet av norske kommuner lager nå kulturminneplaner. I år fikk 57 kommuner midler fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. Dermed er tre fjerdedeler av landet kommuner i gang med, eller har vedtatt, kulturminneplan.

Her er årets rapporteringsskjema for alle kommuner som holder på med å utarbeide en kulturminneplan med midler fra Riksantikvaren.

Svarfrist: 15. oktober 2017