Norsk Botanisk Forening inviterer til Villblomstenes dag 18. juni

Blomstereng på Ola Narr, Tøyen i Oslo. Foto: Norsk Botanisk Forening

«Sommerferien er rett rundt hjørnet, og naturen eksploderer i farger og dufter. I år vil mange feriere i eget land, og mange vil benytte sommerferien til å oppdage den ville norske naturen. Men hvor mye kan egentlig Ola Nordmann om det han møter under årets tur i skog, på strand eller til fjells med familien? Søndag 18. juni feires «Villblomstenes dag» og Norsk Botanisk Forening inviterer alle til å bli bedre kjent med våre ville vakre vekster», skriver foreningen i en pressemelding.

Botanikere er bekymret: Én av fire blomsterarter i Norge er rødlistet og står i fare for å forsvinne. Åtti prosent av blomsterengene har forsvunnet i løpet av de siste 100 årene. Naturen er i trøbbel, og FN roper varsku om tap av natur verden over. For å bremse denne negative utviklingen arbeider Norsk Botanisk Forening med å øke kunnskapsnivået i befolkningen om mangfoldet av norske villblomster. Ett av tiltakene er det årlige fellesnordiske samarbeidsprosjektet «Villblomstenes dag».

Pollinatorer oppsøker blomstene til tiriltunge (Lotus corniculatus) og hvitkløver (Trifolium repens), som er tørketålende og nitrogenfikserende arter i erteblomstfamilien. Foto: Ole Billing Hansen

På denne dagen, søndag 18. juni, blir det arrangert gratis blomstervandringer over store deler av landet. De frammøtte får lære om noen av de vanligste blomsterartene i området, og om hvor viktige de er for økosystemet og for samfunnet slik vi kjenner det: – Jeg tror de fleste forbinder sommeren med blomstrende veikanter og det å plukke markblomster. I en tid hvor vi står i fare for å miste så mye som en firedel av alle blomsterarter, er det ekstra viktig å oppleve magien før den blir sjelden eller forsvinner, forteller Jeanette Viken Bjerke. Hun er botaniker og daglig leder for Norsk Botanisk Forening.

– Noen planteslag skifter farge etter at de har hatt besøk av en pollinator, andre planter har mønster, eller til og med landingsstriper for å vise humler og bier veien inn i matfatet. Blomstenes hemmelige verden er utrolig. Med blomstervandringene håper vi at flere åpner øynene for hvor utrolig vakker og intrikat den ville naturen er.

Oversikt over planlagte turer og mer informasjon finnes på www.villblomstenesdag.no.