Stauder med god høstfarge


Bronseblad (Rodgersia sp.) trives best under skyggefulle forhold. Tidlig i sesongen er bladene bronsefarget, seinere grønne, men i en lang, mild høst får de innslag av røde farger.

Hittil i år har de fleste steder på Østlandet sluppet unna nattefrost. Det betyr at bladverket til mange stauder får anledning til å skifte farge før det blir ødelagt av kulde. Bilder fra tida rundt høstjevndøgn viser noen utvalgte stauder med gode høstfarger.

Bladlilje (Hosta sp.) har blader som blir ødelagt ved første nattefrost. Når frostnettene lar vente på seg, får soleksponerte blader nesten selvlysende, gul farge.
Silkekinagras (Miscanthus sinensis) er et eksempel på at også noen prydgras kan gi farge til høstukene.
Koreaskjegg (Aruncus aethusifolius) får bra høstfarge de fleste år, forutsatt at plantene står soleksponert.
Bergblomst (Bergenia sp.) beholder bladene gjennom vinteren, men de skifter vanligvis farge som en tilpasning til overvintring.
Gillenia (Gillenia trifoliata) er et staudeslag som årvisst demonstrerer at også stauder kan få flott høstfarge når plantene står lyst.