Skjøtsel av stauderabatter etter 14-minuttersmetoden

– Ved ugrasarbeid bør man gjøre lite og ofte istedenfor mye og sjelden, ifølge Mona Holmberg.

En vanlig innvending mot å plante stauderabatter er at de er svært skjøtselskrevende. Men med god planlegging, grundig ugrastyning før etablering, innkjøp av rikelig med planter og investering i jord fri for ugras har man et godt utgangspunkt for lettskjøttede plantefelt.

Hagekonsulentene Mona Holmberg og Ulf Strindberg har anlagt mange staudebeplantninger for Bostads AB Poseidon i Göteborg. De ble utfordret til å lage et skjøtselsprogram for staudefeltene og anbefalte den såkalte 14-minuttersmetoden. Dersom man vil ta i bruk denne metoden i år, er det på tida å starte nå (i Sør-Norge).

Les mer om hvorfor de to gartnerspesialistene anbefaler denne metoden i park & anlegg 4/2020, som blir utgitt 30. april.