Det skjer no´ med Klosterenga


I park & anlegg 9/2018 stilte vi spørsmålet «Hva skjer med Klosterenga?». Bakgrunnen var en helsides annonse betalt av Klosterengas Venner i Aftenposten fredag 26. oktober, samt oppslag på stolper og tavler i Gamle Oslo/Grønland-området. Nå har venneforeningen og de andre interesserte fått et gledelig svar. Byrådet i Oslo vedtok 12. desember å gjennomføre planene for parken og bevilge de nødvendige midlene. Det betyr at parken vil kunne stå ferdig i 2021. Da er det nøyaktig 30 år siden planleggingen av parken ble påbegynt.

Klosterenga park ligger i bydel Gamle Oslo, i overgangen mellom den nordre delen av Gamlebyen og Grønland. Den om lag 30 dekar store, langstrakte parken strekker seg opp til Galgeberg i retning sørøst mot nordvest. I nord er parken avgrenset av murene rundt Oslo fengsel. Hovinbekken rant tidligere gjennom området, men bekken ligger nå i rør inntil planene om gjenåpning blir realisert. I 1999 sto Klosterenga skulpturpark ferdig. Den inneholder en rekke skulpturer av Bård Breivik (1948-2016). I østenden av parken ligger Breiviks «Den flerkulturelle plass» med store steinflater, en vegg med gylne relieffer, skulpturer og et basseng. Her er det også en idrettsplass, mens det i motsatt ende av parken er bygd en lekeplass. Skulpturparken ble rustet opp i 2005-2007, men fullføring av resten av parken er hittil satt på vent.

Klosterengas venner ser fram til realiseringen av parkplanene og vil følge prosjektet videre sammen med Vann- og avløpsetaten, Kulturetaten og Bymiljøetaten. Dronninga Landskap, Bård Breiviks stiftelse, Jørn Skaare og idrettsklubben Sterling er andre deltakere i prosessen, sammen med venneforeningen.