Stort potensial for industriell foredling av norsk stein

Interessen for å bruke norsk stein i grøntanlegg er økende. – Nå gjelder det å utnytte den økte interessen og bevisstheten om miljøkonsekvenser, til å tilby byggherrer og planleggere et utvidet sortiment av foredlet norsk stein, sier Torger Lingelem som leder Natursteingruppa i Norsk Bergindustri.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Et viktig argument for å bruke mer norsk stein er karbonavtrykket. Lingelem viser til beregninger som gir 50-60 kg CO2 pr. kubikkmeter for larvikitt som er foredlet i Norge. Til sammenlikning ligger karbonavtrykket for importert granitt fra Kina på omtrent 900 kg pr. kubikkmeter. – Bare dette tallet burde få miljøbevisste innkjøpere til å foretrekke norsk stein. Prisforskjellen er også blitt mindre, for fraktkostnadene med konteinerskip har steget mye den siste tiden, påpeker Lingelem.

Sagde blokker av larvikitt kan være et alternativ til murerblokker av betong.

Natursteingruppa er opptatt av at markedsandelen for norsk stein må opp. – Vi må få i gang en steinindustri med mer automatisert drift. Lønnsnivået her i landet gjør at vi i mye større grad må basere foredlingen på automatiserte produksjonslinjer, framholder Lingelem, som ser at flere norske steinprodusenter investerer og er på god vei til å kunne ta opp konkurransen med importert stein.- Vi må få flere på banen. Én ting er i hvert fall sikker: I vårt land mangler vi ikke ressursgrunnlag!

Les hele intervjuet med Torger Lingelem i park & anlegg 3/2021 med utgivelse 26. mars.