To nye prosjekter om plantebruk i regi av NGF


Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) er en av våre fargesterke, viltvoksende stauder. Plantene har dyptgående pålerot og trives på tørre steder.

Miljødirektoratet har innvilget midler til to prosjekter i regi av Norsk Gartnerforbund.

Bekkeblom, også kalt soleihov, (Caltha palustris) blomstrer om våren. Som navnet indikerer, må plantene ha jevn tilgang på fuktighet gjennom vekstsesongen.

Ett prosjekt dreier seg om informasjon til forbrukerne om bruk av planter. Bakgrunnen er blant annet å inspirere til fortsatt hageglede, til tross for restriksjoner og advarsler om bruk av fremmede arter. – Vi ser fram til å komme i gang med dette arbeidet, sier Tove Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP). Prosjektet vil inkludere artikler og omtale i ukepressen og massemedia rettet mot publikum. Norsk produksjon av planter til grøntanlegg vil stå i sentrum.

Miljødirektoratet har også innvilget midler til et prosjekt som skal fokusere på innhenting og oppformering av viltvoksende staudeslag. Staudeprodusentene og Norsk Gartnerforbund vil arbeide sammen om å undersøke potensialet for i større grad å ta i bruk naturplanter kommersielt og gjøre slike staudeslag mer tilgjengelig for det kjøpende publikum. Maria Fall i NGF er prosjektleder.

Hvitbergnapp (Sedum album) og nærstående kystbergknapp (S. anglicum) er ekstremt tørketålende og allerede tatt i bruk på grønne tak.

Begge prosjektene vil komme i gang i løpet av høsten.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen