Trolig landets lengste gatekunstverk


Tøyenbadet i Oslo stengte ved årsskiftet. Det gamle badet er revet, og arbeidet med å bygge nytt er i gang. Mens byggearbeidene pågår, har Oslo fått det som ganske sikkert er hovedstadens lengste kunstverk, og på landsbasis vil nok få andre kunne konkurrere med en 266 meter lang, dekorert vegg.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Det er Forening for Urban Samtidskunst som har koordinert arbeidet. Det inneholder barnekunst, informasjon i form av setningen «Her bygger Oslo kommune det nye Tøyenbadet», samt en rekke «piecer» utført av profesjonelle gatekunstnere.

Barnekunsten er kommet i stand ved at barna i nærliggende Bellevue barnehage lagde tegninger en gang i vinter. Deretter er tegningene forstørret til en passede skala for den høye veggen, som skal skjerme for utbyggingen og dirigere innsyn til noen få kikke-hull med pleksiglass. – Det er gøy at barna ble en del av byggeprosjektet. De er jo både nærmeste naboer og forhåpentlig framtidige brukere av Tøyenbadet, uttalte Victoria Marie Evensen, som er byråd for næring og eierskap, til Aftenposten 21. august.

Viktor Rakov Gjengaar er leder av Forening for Urban Samtidskunst. Han synes det er fint at et nødvendig sikringstiltak kunne bli et kunstverk som mange kan ha glede av. Gjengaar forteller at det var stor respons blant gatekunstnere for å bidra, og at det bare tok én helg å dekorere halvparten av den lange veggen. Han legger til at byggegjerder passer veldig bra til gatekunst, ettersom begge deler er flyktige. Når det nye Tøyenbadet står ferdig i 2023, blir byggegjerdene fjernet, og utsmykningen forsvinner.

Kilde: Aftenposten 21. august 2020