TV-ekens medieombruste endelikt


Erik Solfjeld besiktiger TV-eken i november 2011. Mange protestbrev fra publikum er festet på stammen, og en platting er nøye tilskåret for å passe rundt stammen. Foto: Ingjerd Solfjeld

I Stockholm skapte et dødsdømt eiketre en «skittstorm» av innlegg og kommentarer etter at treeksperter måtte konkludere med at treet burde felles. Det gikk så langt at det kom anonyme trusselbrev til parkforvaltningen. «Det var en overraskende erfaring at faglige input og saklige argumenter i så liten grad påvirket folks holdninger, heller ikke når eikas dårlige tilstand ble dokumentert», skriver Erik Solfjeld, Iben M. Thomsen og Simon Skov. Les hele historien i park & anlegg 5/2017, eller få en forsmak ved å se svenske Wikipedia, der treet har fått sin egen side. Forfatterne gir gode råd til forvaltninger som kommer opp i liknende situasjoner.

TV-eken i Oxenstiernsgatan i begynnelsen av juli 2011. Den dynamiske forankringen er montert i en døende grein, og krona produserer en større mengde vannris. Foto: Anders Ohlsson Sjöberg

Artikkelen i fagbladet bygger på følgende kilder:

Andersson, B. 1975. Djurgårdens gamla ekar. Research Notes 1, Department of Environmental Forestry, Royal College of Forestry
Beeker, T. 2011. Bedömning och åtgärdsförslag till ‘Radiohuseken’ kronstabiliseringssystem. Nordic Tree Care rapport til Trafikkontoret, Stockholm.
Emborg, J.; Gamborg, C. 2010. Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter. Videnblad 9.4-20. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet.
Emborg, J.; Gamborg, C. 2012. Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv. Videnblad 9.0-4. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet.
Emborg, J.; Gamborg, C. 2010/2013. Konfliktstrategier. Videnblad 9.4-22. Videnblad 9.0-6. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet.
Emborg, J.; Gamborg, C. 2012. Konstruktiv forhandling. Videnblad 9.4-25. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet.
Epstein, L. 2003. Trädmästare forsøker rädda dömd ek. Dagens nyheter 28-19-2003.
Epstein, L. 2011. http:/blogg.dn.se/epstein/2011/12/02/skansenakvarietschef-forvanad-over-tv-ekens-friska-grenar/.
Gamborg, C.; Emborg, J. 2012/2013. Konflikters dynamik. Videnblad 9.4-29. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet.
Östberg, J.; Kleinschmit, D. 2016. Comparative study of Local and National Media Reporting: Conflict around the TV Oak in Stockholm, Sweden. Forests 7(10):233. http/www.mdpi.com/1999-4907/7/10/233.
Solfjeld, E. 2011. Tilstandsbedømming ”Radiohuseken” Oxenstiernsgatan – Stockholm. 24 s.
Thomsen, I.M.; Jacobsen, O.S. 2009. Erfaringer med rådmåling i træer. Grønt Miljø 27(3):16-20.
Thomsen, I.M,; Skov, S.; Bühler, O. 2017. Levende begravet. Grønt Miljø 35(2):24-29.
www.svd.se/alla-hade-en-relation-till-tv-eken
sv.wikipedia. org./ da.wikipedia.org