Utstilling om landskapsarkitektur. Utdanningen fyller 100 år.


Tjøtta krigskirkegård i Nordland er ett av flere prosjekter fra Norge som vises i Nasjonalmuseet- Arkitektur fra 8. februar 2019. Utstillingen har har fokus på grønn samfunnsbygging som landskapsarkitektenes arbeid også kalles. Foto: Nasjonalmuseet

Visste du at vi i Norge var de første i Europa til å utdanne landskapsarkitekter?  Landskapsarkitektutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er 100 år i 2019. Dette markeres med utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen vises fra 8. februar til 1. september 2019.

Landskapsarkitektur er å formgi og forvalte uterom, og faget er en viktig del av den grønne samfunnsbyggingen, skriver Nasjonalmuseet i en pressemelding.  Med utgangspunkt i tegningsmateriale fra arkivet på NMBU legger utstillingen vekt på landskapsarkitekturens pionertid mellom 1900-1960. Utstillingen er organisert rundt fem hovedtemaer: hager, kolonihager, folke- og institusjonsparker og gravlunder. Sentrale anlegg som presenteres er blant annet Campusparken på Ås, Hydroparken i Oslo, teaterparken i Bergen og Tjøtta internasjonale krigskirkegård på Helgelandskysten. Det vises originaltegninger av Olav L. Moen, Pål Sæland, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Marius I. Røhne, Eyvind Strøm og duoen Morten Grindaker & Egil Gabrielsen.

Utstillingen sprenger de fysiske rammene for museet, og sprer seg både innenfor og utenfor bygningen. I paviljongen går man på oppdagelsesferd i en «landskapslabyrint», og blir kjent med de ulike pioner-prosjektene og tiden de ble tegnet og anlagt i.

I inngangshallen foregår vandringen gjennom en installasjon inspirert av det japanske ordet «komorebi», som beskriver lys- og skyggespillet som skapes når sollys filtreres gjennom trær og vegetasjon. Hvelvet er omgjort til et «sanserom» som åpner for assosiasjoner til landskapets stadige lys- og lydforandringer. Utenfor paviljongen er det en «pinneskog» som gjennomgår en langsom forvandling med vekst og blomstring i utstillingsperioden.

Utstillingen er laget av Nasjonalmuseet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kurator er Jenny B. Osuldsen (NMBU) og prosjektleder er Eva Madshus, Nasjonalmuseet.