VIA Vika – et nytt byrom i Oslo med mye norsk naturstein


«Dansketrappen» er bygd av brun anortositt fra et steinbrudd ved Egersund. Den er et blikkfang med sin konstruksjon av trinn og massive blokker. Overflatebehandlingen gir den lyse fargen, som fungerer godt i samspill med messingfargete fasader. I fortauene utenfor bygningen er det brukt en blanding av norsk stein i form av mørk larvikitt og brun anortositt. De samspiller bra med en lys granitt fra Portugal. Foto: Ole Billing Hansen

I park & anlegg 3/2022 forteller landskapsarkitektene Annesofie Milner og Sunniva Førland om det SLA-planlagte uteromsprosjektet VIA Vika. Planleggingen av området ble delt i to prosjekter. Ett handlet om utforming av gaten, mens det andre tok for seg gårdsrommet: – I de to prosjektene var planleggingsprosessen nokså ulik, men vi ønsket å skape en helhet og har derfor valgt de samme hovedmaterialene i gårdsrommet og gatene utenfor.

VIA Vika er et sentralt krysningspunkt som ligger i gangavstand fra kollektivknutepunktet ved Nationaltheatret. Det nye nasjonalmuseet er nærmeste nabo i sør. – Et viktig mål med prosjektet har vært å skape et funksjonelt byrom for gjennomgangstrafikk, men med gode estetiske kvaliteter. Vi er inspirert av Sør-Europa og hvordan folk der bruker gårdsrom og gater. I dette prosjektet er det etablert steder for opphold gjennom hele dagen. På nordsiden har vi for eksempel valgt å vende sitteplassene mot vest, slik at folk kan nyte kveldssola, forteller landskapsarkitektene, som legger til at det i løpet av sommeren vil bli åpnet spisested med uteservering her.

Den runde benken midt i gårdsrommet sørger for å lede gangtrafikken i VIA Vika. Folk som sitter på benken, kan gløtte over skulderen og gjennom glasstaket se hva som foregår i etasjene under. Foto: Ole Billing Hansen

Inne i selve gårdsrommet er det støpte benker i betong med innfelt treverk. Om kvelden blir det tent lys under benkene, noe som gir en dempet, indirekte belysning. Sentralt i gårdsrommet finner vi en stor, sirkulær benk som omslutter et glasstak som gir innsyn til etasjene under.

De sentrale materialene i prosjektet er naturstein i grå og brunlige nyanser levert av Lundhs og Beer Sten. I tillegg kommer hvit betong. – Valget av stein har vært viktig for å knytte gate- og gårdsromprosjektene sammen, forteller landskapsarkitektene. De samme materialene går igjen ute og inne, noe som er med på å ønske velkommen, ikke lage visuelle barrierer. Variasjon i uttrykk og fargenyanse er oppnådd ved ulik overflatebehandling, som gradhugging og flamming.

park & anlegg 3/2022 blir utgitt 1. april.