Pris til NMBU for årets grønne park


Parken ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er utnevnt til årets grønne park 2016. Tirsdag 1. november mottok parkledelsen ved NMBU plakjett og diplom etter at universitetsparken ble utpekt av naml som Årets grønne park.
Juryen uttaler:
Parken ved NMBU (tidligere NLH og UMB) er en gammel park. Hovedgrepet, som med mindre endringer fortsatt gjelder, ble lagt i regulerings- og parkplanen utarbeidet av dosent i hagekunst (seinere professor) Olav L. Moen i 1923. Det store rommet mellom de to undervisningsbygningene utgjør et samlende midtpunkt i parken ved siden av gårdsrommet mellom de gamle internatene, økonomibygningen og Svanedammen.
Juryen i naml har lagt følgende til grunn for utnevnelsen:
• Parken ved NMBU  er et av landets flotteste  parkområder. Det går fra det hyggelige og sjarmerende rundt Svanedammen til det monumentale rommet mellom undervisningsbygningene – verdig en universitetscampus.
• Universitetsparken har en spesiell status  i  Åsbygdas bevisshet. Her står Falsenstøtta som er utgangspunkt for den årlige 17.maifeiringen i Ås. Den minner om 1814 og vedtaket av Norges grunnlov. Parken er et yndet turområde året rundt – åpent og lett tilgjengelig for alle..
• Parallelt med en gjennomgripende rehabilitering av de gamle bygningene har man også gjennomført en tilbakeføring av parkanlegget ved Urbygningen til opprinnelig stand.
• Hovedgrunnen til at naml har valgt parken ved NMBU som Årets grønne park er likevel at standarden på skjøtsel og vedlikehold av de grønne områdene er betydelig hevet de siste årene. Vi vil mellom annet framheve den fine bruken av stauder som har løftet området rundt Tårnbygningen.
Utnevnelsen av Årets grønne park tar i stor grad sikte på å fokusere å viktigheten av god skjøtsel og drift av de grønne områdene. Den er også ment som en særlig honnør til administrasjon og mannskaper som har den daglige oppfølging og ansvar for parken.
dsc_0114
Trappeanlegget som leder opp fra Storplenen til inngangspartiet foran Cirkus er gjenreist etter at det opprinnelige ble revet i 1968. Urbygningen sees til venstre. Svart/hvitt-bildet er trolig fra 1938/39 og er tatt av student Gjert Vallevik (foto utlånt av jurymedlem Guri Vallevik Håbjørg).
Det gjenreiste trappeanlegget er akkurat slik det så ut for åtti år siden, mens trærne i området selvsagt er blitt større. Flaggstang og bjørketre nær Cirkus eksisterer ikke lenger. (Foto: Ole Billing Hansen)
Det skjer stadig endringer i universitetsparken. I 2015 var landskapsarkitektur- og landskapsingeniørstudenter med på å bygge «den enkle hagen» med materialer sponset av ulike leverandører. I oktober 2016 er plantebedene, komponert av avdelingsingeniør Filip Ihrsen, dominert av stauden Chrysanthemum zawadskii ‘Clara Curtis’, mens avdelingsarkitekt Helle Strandhagen Blindheim og seksjonssjef Bjørn Anders Fredriksen tar en pause i nyanskaffede utemøbler. (Foto: Ole Billing Hansen)