Sittekongler i Strandgateparken i Hamar


I november kom en ny kunstinstallasjon på plass nær lekeplassen i Strandgateparken. Den er utformet av arkitekt og kunstner Marit Justine Haugen i arkitektfirmaet Haugen/Zohar, som vant konkurransen om en utsmykning i den oppgraderte parken. – De tredimensjonale skulpturene skal innby til opphold for både unge og litt eldre, sier Haugen. Før hun gikk i gang med prosjektet, undersøkte hun hvordan unge mennesker bruker benkene i en by. Hun fant at de sjelden bare sitter rett opp og ned, men gjerne ligger mer henslengt og med beina oppå benken, og ofte flere ungdommer sammen. Derfor ble de nye sitteskulpturene utformet slik at man kan både sitte og ligge i dem, og det er plass til to eller tre samtidig.
Sparebanken Hedmarks kunstfond har betalt for installasjonen, som har kostet én million kroner. Tore Verne og Ingrid Ottermo i kunstfondet sier at de ønsket å gi Hamar kommune en gave som kan brukes og at installasjonen burde plasseres et sted barn og unge vil oppholde seg. – Dette ble derfor midt i blinken ut ifra våre ønsker, sier Verne.
«Sittekonglene» er utformet i furu og laget som en slags kokong. Her kan man sitte delvis skjult for omverdenen, men lyset slipper gjennom sidene på kokongene, slik at mindre barn ikke skal føle det skummelt å bruke dem. Parkforvalter Anne H. Midtveit i Hamar kommune forteller at det er plantet epletrær mellom sittemøblene, som etter hvert vil få en grålig patina, og det er montert lyskastere på stedet. Tanken er at dette med tid og stunder blir en liten lund med frukttrær og kunstnerisk utførte sitteplasser nær den nye lekeplassen i Strandgateparken.