Oase Fontener satser på tysk kvalitet


Oase Fontener i Stavanger er et norsk foretak med eksklusiv importavtale med det tyske firmaet Oase GmbH, som driver verdensomspennende virksomhet med leveranse av fontener, dammer og annet innen vann- og fonteneteknikk. Det norske foretaket ble startet i 1982 av Inge M. Bakken i Lillestrøm. Han drev det i noen år inntil rørleggermester Rune Sunde kjøpte firmaet 1. mars 1989 og flyttet det til Hundvåg i Stavanger. De fire siste årene har sønnen Bjørnar Sunde drevet firmaet.

Fra olje til vann

Bjørnar Sunde er utdannet automatikkmekaniker og har hatt arbeid i oljebransjen i noen år. Men han har vokst opp med farens firma, og da Rune Sunde døde etter langvarig sykdom, var det naturlig at sønnen overtok. – De første årene var en utfordring, for mye av jobben går ut på å prosjektere nye anlegg; beregne dimensjoner på blant annet pumper, rør og renseutstyr, sier Bjørnar Sunde. – Hvor mye vann er det behov for for å holde anlegget i gang, slik at det aldri går tørt? Er det behov for et ekstra reservoar, og hvor stort bør det i så fall være? Jeg var redd for å gjøre feil som skulle få konsekvenser for kundene, men jeg fikk svært god støtte fra Oase i Tyskland. Det ble mange turer dit for kurser og annen opplæring, og innimellom fikk jeg hjelp til å kontrollere de beregningene som må til for å få et anlegg til å fungere etter hensikten.

Fra idé til utforming

Sunde forteller at et prosjekt kan begynne med at en landskapsarkitekt eller et arkitektkontor har en idé om utformingen av et vannanlegg i en ny bygning eller et nytt eller renovert grøntanlegg, og derfor henvender seg til fonteneleverandøren. Skissene blir lagt fram for ham og blir utgangspunkt for en diskusjon om hva som er mulig å få til teknisk og økonomisk, før detaljtegningene blir laget. – En utfordring for mange planleggere er å finne en egnet plass for det tekniske anlegget som er nødvendig for å få en fontene til å fungere. Tilgang til vann og strøm er et absolutt krav, og tilkopling krever godkjenning av kommunen. Det har hendt at planleggerne har fått en ubehagelig overraskelse fordi de ikke har tenkt på tilknytningsmulighetene på stedet, sier Bjørnar Sunde.

Installasjon og drift

Å bygge et fonteneanlegg krever kunnskaper innen murer-, rørlegger- og elektrofag. Ved de fleste anlegg er det entreprenør eller underentreprenør som står for arbeidet, eventuelt med telefonisk bistand fra Sunde. Oase Fontener arrangerer også kurs for entreprenører som installerer ders anlegg. – Det er ofte anleggsgartnerfirmaer som bygger mindre dammer i privathager eller fontenebassenger i grøntanlegg og andre uterom. Jeg bistår gjerne pr. telefon med veiledning under monteringsarbeidet, som ofte involverer fagfolk med ulik ekspertise.
Når det gjelder drift av et fonteneanlegg, er det vanlig å bruke tre slag kjemikalier: et bakteriedrepende, et som dreper alger og et som regulerer pH for å redusere problemene med kalkutfelling. Disse løsningene må tilføres jevnlig og etter behov.
Tidligere hadde Oase Fontener en ansatt som drev med service på utstyr levert av firmaet. Bjørnar Sunde ønsker å satse mest på prosjektering og assistanse ved installasjon, så serviceteknikeren er overført til et annet firma. Dermed tar Oase Fontener nå bare på seg mindre serviceoppdrag, gjerne hos kunder som har et langvarig forhold til firmaet.

Et mangfold av stråler

Oase Fontener leverer fonteneanlegg i alle størrelser, med stråler i alle dimensjoner og de fleste retninger, noen ganger pulserende og med ulike kombinasjoner av belysning. – Sammenliknet med land lenger sør har vi jevnt over mindre showfonteneanlegg her i landet, og de går utelukkende i de frostfrie periodene av året. Hos oss blir anleggene som regel tømt og stengt før vinteren, men jeg vet om noen få anlegg med vinterdrift, sier Bjørnar Sunde. – I Trondheim er det for eksempel et anlegg som skal ha åpent vannspeil gjennom vinteren. Det forutsetter varmekabler for å hindre isdannelse.
Sunde bruker den flytende fontenen i Breiavatnet i Stavanger som eksempel. Den blir senket ned i vannet om høsten og hevet opp og satt i gang igjen hver vår. For at norske fonteneanlegg skal fungere i år etter år, er det nødvendig å være svært bevisst på å velge deler av god kvalitet påpeker fonteneeksperten. – Dersom kvaliteten er for dårlig, vil ikke anlegget tåle den slitasjen vannet påfører de ulike komponentene i fontenen. Ettersom arbeidskraften er så dyr her i landet, kan vedlikeholdskostnadene bli svært høye dersom en velger materialer av dårlig kvalitet, understreker han.

Forhandlernettverk

Nettverket av forhandlere består av hagesentere, rørleggerfirmaer og anleggsgartnere landet rundt. Kundene er privatpersoner, bedrifter og det offentlige, og vi finner Oase-anlegg «fra Kirkenes i øst til oljefelt som Gullfaks i vest», slik firmaet forteller på sine hjemmesider. En lang liste med referanser til bedrifter, stat og kommuner med fonteneanlegg levert av Oase Fontener vitner om et vidt spekter av vannanlegg, mange års erfaring i bransjen og et godt renommé.

Sin egen sjef

Bjørnar Sunde er tilfreds med tilværelsen som sin egen sjef: – Ulempen er at inntektene ikke er så forutsigbare som da jeg jobbet i oljebransjen. «Euro-sjokket» i fjor, med en plutselig endring i valutakursene, slo selvfølgelig også negativt ut, fordi vi importerer fra Tyskland. Nye prosjekter kan også dukke opp litt tilfeldig, og kan hende tar det et par år med «ruging» før en kommune bevilger penger til et ferdig planlagt prosjekt.
– I perioden fra våren kommer i april og fram til 17. mai kan det bli svært hektisk, for mange ønsker at vannanlegget skal bidra til feiringen av grunnlovsdagen. I to-tre uker i begynnelsen av mai kan det bli både kvelds- og nattarbeid, sier Sunde, som forteller at det roer seg betraktelig i feriemåneden juli og at han selv bevilger seg et par ukers ferie i august. – Om vinteren går tiden med til prosjektering, og så gjenstår det fortsatt en del å rydde i lagerlokalene jeg overtok her i Hundvåg, smiler Bjørnar Sunde.

Sitater
– Mange ønsker at vannanlegget skal bidra til feiringen 17. mai. Bjørnar Sunde
– Jeg bistår gjerne pr. telefon med veiledning under monteringsarbeidet. Bjørnar Sunde