Regnvannshagene i Bagsværd: Den tilpassede regnhagen


På forsiden av huset er det etablert et flott staudebed, et fargerikt bed som ønsker de besøkende velkommen. Regnvannet bidrar til å holde staudebedet i god utvikling.

Blomsterpryd

I forhagen er det anlagt et regnbed med planteslag som blomstrer i rosa, lilla og blå nyanser. Det er supplert med planter fra et eksisterende bed som ble lagt om. Dette regnbedet handterer halvparten av takvannet. Det blir ledet fra nedløpet via en betongrenne i inngangspartiet og ut i en steinsatt renne i staudebedet.

Fordrøyingsmagasin med trampoline

Fra taket som vender mot bakhagen, blir vannet samlet i en tønne for bruk til vanning i hagen. Et overløp fra tønna leder vannet til et åpent fordrøyingsmagasin fylt med stein. Herfra kan vannet sive sakte ned i grunnen. Det spesielle med fordrøyingsmagasinet i denne hagen er at det er montert en trampoline ovenpå. Det var entreprenøren Brdr. Sindby AS som foreslo for prosjektlederen å utnytte overflaten til fordrøyingsmagasinet på denne måten: «Hvis folk har en trampoline stående fast et sted, så er det en opplagt løsning som man merkelig nok ikke ser så ofte. Men et slikt magasin kan jo holde tilbake virkelig store volum med regn», sier prosjektleder Jasmina Gabel til fagbladet Grønt Miljø. Anleggsgartner Kristoffer Sindby forteller at magasinet er svært enkelt å lage: «Man graver et hull i jorda og fyller det med stein i en egnet, billig fraksjon. Her tror jeg vi fjernet 20 tonn jord, så med den steinkvaliteten vi brukte, skulle magasinet ha en vannkapasitet på ni kubikkmeter. Sindby understreker at den 410 cm brede trampolinens bein er festet i stein, slik at stabiliteten ikke skal være truet dersom det blir mye vann i magasinet. Et annet viktig moment er at det må være minst 85 cm klaring mellom trampolineduken og steinoverflaten i fordrøyingsmagasinet. «Den dagen barna flytter hjemmefra, er det bare å legge en duk over magasinet og lage seg en terrasse ovenpå.» anbefaler anleggsgartneren. Noe av jorda som ble fjernet for å lage magasinet, ble brukt til å jevne ut eksisterende plen.

Regnvannsbed og staudebed

Et tredje nedløp fører regnvannet fra et lite tak over husets inngangsparti. Dette vannet blir ført langs en kort renne og ut på plenen der det kan sige ned. Et eksisterende fordrøyingsmagasin har også tidligere tatt seg av regnvannet fra garasjetaket og ført det ut på et grasareal foran huset. Denne løsningen er derfor ikke tatt med i det nye prosjektet.

Plantevalget i dette prosjektet er knyttet til regnbedet som ble anlagt i et eksisterende staudebed. Det er lagt vekt på at beplantningen skal gi et samlet uttrykk. Derfor har man valgt planteslag som kan fungere både i et regnvannsbed og et vanlig staudebed. Planteslagene blomstrer til ulik tid, men alle har nyanser i fargene rosa til blått. Flere av dem dufter, og noen har spennende bladfarger om høsten.

 

Kilder

www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/din_bolig/regnvand_paa_din_grund/demonstrationshaver

Thorsen, L. 2015. Haveejernes LAR-glød skal tændes. Grønt Miljø 33(5):20-21

Prosjektfakta

Adresse: Enebolig i Marsk Stigs Allé 25, Bagsværd
Byggherre: Gladsaxe kommune
Samarbeid: Gladsaxe kommune, Brdr. Sindby og hageeierne
Entreprenør: Brdr. Sindby
Avkoblet areal: 100 m2
Nedsivingskoeffisient forhage: 1,75 x 10-4 m/s
Nedsivingskoeffisient bakhage: 1,2 x 10-4 m/s
Regnbed i forhage: 6,5 m2 og dybde 0,2 meter
Fordrøyingsmagasin med trampoline i bakhage: 13,85 m2 og dybde 0,7 meter
Dimensjonering: 50-års regnepisode
Utført: Mai-juni 2015
Pris: Ca. 38.000 DKK inkl. MVA + arbeidskraft

 

 

Stauder og prydgras i prosjektet

Krypjonsokkoll (Ajuga reptans)
Stormarikåpe (Alchemilla mollis)
Villakeleie (Aquilegia vulgaris)
Skogskjegg (Aruncus dioicus)
Kinaspir (Astilbe chinensis)
Ormrot (Bistorta major)
Blåstarr (Carex flacca)
Hengestarr (Carex pendula)
Amerikahavre (Chasmanthium latifolium)
Grå kuletistel (Echinops bannaticus)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Engstorkenebb (Geranium pratense)
Strandkattehale (L