Acer negundo ‘Flamingo’ – asklønn med hvit-rosa-grønne blader

Vanlig grønnbladet asklønn er ikke særlig vanlig plantet her i landet, men kultivarer med avvikende bladfarger forekommer i sortimentet.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Kultivaren ‘Flamingo’ er broketbladet og har blader med partier i grønt, hvitt og rosa. Den rosa fargen er særlig framtredende idet bladene springer ut om våren. Røde bladskaft bidrar også til prydverdien. Kultivaren er mindre vekstkraftig enn arten og ser også ut til å være mindre vinterherdig. I sone 4 må vi regne med noe tilbakefrysing av fjorårsskudd hver vinter. Kultivaren er vanligvis podet på en grunnstamme av arten, så villskudd med grønt bladverk bør fjernes raskt.