Acer negundo ‘Kelly’s Gold’ – asklønn med gule blader

Ácer negúndo ’Kelly’s Gold’ har gule blader som kommer best til sin rett i full sol. Foto: Jeanette Brun

Vanlig grønnbladet asklønn er ikke særlig vanlig plantet her i landet, men kultivarer med avvikende bladfarger forekommer i sortimentet.

Tekst: Ole Billing Hansen

Bladene har sterkest gulfarge rett etter bladsprett, samtidig som kultivaren blomstrer. Foto: Ole Billing Hansen

Kultivaren Ácer negúndo ’Kelly’s Gold’ har blader som, særlig i en periode mens bladene er unge, har gul farge. Etter hvert som bladene modner utover i vekstsesongen, blir de mer gulgrønne, og blader som utvikler seg i skygge har grønnfarge tilnærmet den vi finner hos arten. Om høsten blir bladene gule før bladfall.

Kultivaren er like vekstkraftig som arten og trolig omtrent like vinterherdig. Det vil si at den kan plantes i sone 4 og trolig i sone 5 der kystklima dominerer. Kultivaren er vanligvis podet på en grunnstamme av arten, så villskudd fra rota med grønt bladverk bør fjernes raskt.