Alnus glutinosa ’Sakari’ – en slank svartor fra Finland

Vi trenger treslag med slank krone på steder med dårlig plass til trekroner. En lovende nyvinning ble tatt inn i Treforsøksparken ved NMBU i...

Alnus cordata – en italiener for kystnære områder

Italiaor har glinsende blader som kan minne om bladene hos pæretrær, men bladene har hjerteformet bladgrunn. Det er et interessant treslag for parker, men...

Ailanthus altissima – eksotisk, men spredningsvillig

Her i landet er gudetreet en stor sjeldenhet. Arten regnes som svært varmekjær, og vi er heldige dersom vi lykkes med treslaget. Men i...

Aesculus x carnea – hestekastanje med rosarøde blomster

Parkhestekastanje (Aesculus hippocástanum) er et ganske vanlig treslag langs gater og i byparker her i landet. Trærne blir imidlertid svært store. Rød hestekastanje er...

Acer tataricum ssp. ginnala – en fargerik lønn for innlandsstrøk

Vi oppfatter sibirlønn først og fremst som en robust, storvokst busk med flotte høstfarger i alle nyanser fra oransje til purpurrødt. Men plantene kan...

Acer saccharinum ’Pyramidale’ – sølvlønn med slank krone og flikete blader

Sølvlønn er rasktvoksende trær som kan bli svært store. Kultivaren har ryddig greinstruktur og nokså slank krone. Kronas form skulle tilsi at kultivaren egner...

Acer rubrum – lønn med prydverdi til ulike årstider

Nordamerikanske arter av lønn får ofte flott høstfarge der de vokser i naturen, noe som gjør interessen for å dyrke dem stor i Europa....

Acer platanoides ‘Royal Red’ – rødbladet spisslønn

I naturen forekommer i svært sjeldne tilfeller spisslønnplanter med mørkerøde blader. Noen slike er tatt vare på og oppformert ved poding. For tiden er...

Acer platanoides ‘Globosum’ – spisslønn med kuleformet krone

Streng formklipping er svært populært i enkelte land, og da kan det være enkelt å oppnå kuleformer. Mange japanske og engelske parkgartnerne har spesialisert...

Acer platanoides ’Deborah’ – spisslønn med tilleggspryd

Spisslønn har verdifulle prydegenskaper i form av blomstring på naken kvist om våren og gode høstfarger i gult og oransjerødt etter noen frostnetter om...
- Annonse -

TREPORTRETTET