Nordisk konferanse om fremtidens uterom, Stockholm 23.-24. mars


Det nordiske presidiet (NP) inviterer til konferanse om bærekraft og innovasjon for de som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder framtidens uterom, i Stockholm 23.–24. mars 2017.

Konferansen er åpen for alle anleggsgartnere og landskapsarkitekter, påmeldingsfrist 9. januar.  

Dette er unik mulighet til å knytte kontakter over arbeidsområder og landegrenser. Det er et stort behov for utvikling og dokumentasjon av nye oppgaver for grøntanleggssektoren. Samtidig blir mer av prosjekteringen flyttet nærmere utførelsen.
Har vi rom for innovasjon og dokumentasjon i dagens oppdragsregime?
Det nordisk presidiet (NP) er et samarbeidsorgan bestående av anleggsgartnerforeningene i de nordiske landene.

Konferansier: Landskapsarkitekt Ylva Landerholm.

Konferansehotell: Hotel Continental Vasagatan 22 Stockholm.

Program og mer info

Kl. 1930 Felles middag i Stockholm sentrum. (Må bestilles separat)