Park- og Anleggsmessen 2021

Utstillingshallene D og E på Norges Varemesse er fylt opp av alt en yrkesutøver i grøntanleggsbransjen kan ha behov for.

Årets fagmesse for grøntanleggssektoren åpnet dørene kl. 9 torsdag 4. november. Messen holder åpent fra kl. 9 til 16 torsdag og fredag. Nær 150 utstillere ønsket de besøkende velkommen til to dager med produktpresentasjoner og fagforedrag. Ettersom det er to år siden forrige fagmesse, forventer arrangøren Norges Varemesse mange interesserte og håper på ny publikumsrekord.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

For første gang har norsk bergindustri gått sammen om en stor fellesstand. Norskprodusert stein er i skuddet som aldri tidligere!

En tur til Lillestrøm 4. og 5. november kan gi både faglig utbytte og bidra til rett investering i maskiner, redskaper, møbler, stein, planter og alt annet som trengs for å skape gode grøntområder. Utstillerne satser stort og stiller med topp kompetente folk som kan orientere om nyheter og de mange produktenes egenskaper. For første gang på nærmere to år kan en samlet bransje møtes for å utveksle informasjon og formidle kunnskap. Derfor kan det være fornuftig å kjenne sin besøkelsestid disse dagene, så ta turen, bare noen minutter fra Oslo sentrum med tog!

LOG Utemiljø kan som vanlig tilby et stort produktspekter.

park & anlegg stiller med messeutgave og deler ut restopplag av utgaver fra 2020 og 2021.

Planteskolene i E-planter Norge har satt sammen en hel skog av norskproduserte planter inne i utstillingshallen.
Norsk Naturgjødsel satser på foredlet husdyrmøkk og tilsetter gjerne biokull.
Helse, miljø og sikkerhet er i fokus hos Ahlsell.
Batteridrift er i skuddet. Hva med en el-sykkel i jobben?