ANLEGG & UTEROM

Nytt terreng og naturlig vegetasjon på Langøya

På Langøya ved Holmestrand tar man i dag imot og behandler de fleste typer uorganisk farlig avfall og forurensete masser. Etter hvert skal hele...

Ukas treportrett: Sølvpoppel

Treslag med avvikende bladfarge kan gjøre et grøntanlegg mer interessant. Sølvpoppeltrær (Populus alba L.)har hvit bladunderside, og når bladene beveger seg i vinden, bidrar...

Den danske jungel

Ukas treportrett: Bøk

Ukas treportrett: Kanelsørbøk

Nothofagus antarctica – en søramerikansk slektning av bøk: Bare noen få planteslag fra den sørlige halvkule er tilstrekkelig vinterherdige til at de klarer seg...

Ukas treportrett: Tempeltre

Ginkgo biloba – en populær gjenlevning fra tidligere tider: Tempeltreet kan bli 2000 år gammelt. De eldste eksemplarene her i landet har ikke nådd...

Nytt terreng og naturlig vegetasjon på Langøya

På Langøya ved Holmestrand tar man i dag imot og behandler de fleste typer uorganisk farlig avfall og forurensete masser. Etter hvert skal hele...