Prunus serrulata ’Amanogawa’ – en søyle med rosahvite blomster

Denne kultivaren av japankirsebær danner små trær med nærmest søyleformet, slank krone. Samtidig med løvsprett kommer en mengde enkle blomster som er rosa i...

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ – hestekastanje uten fruktsetting

Hestekastanjetrær setter vanligvis et betydelig antall frukter, og ettersom fruktskall og frø er store, kan det utgjøre et forsøplingsproblem på torg og langs bygater....

Pinus pumila – en lite plasskrevende furubusk

Buskfuru er et vanlig innslag i norske grøntanlegg. Dersom vi ønsker en furu med tilsvarende vekst, men vakrere bar, er dvergfuru et godt alternativ....

Syringa reticulata – en stammedannende syrin med blomstring om sommeren

På Østlandet blomstrer de fleste syriner i juni. Men vi har arter som forlenger syrinblomstringen utover i juli. Sommersyrin er en svært vinterherdig, storvokst...

Malus baccata – eple med frukter som ligner bær

Av og til kan vi i grøntanlegg støte på epletrær med små frukter, men som åpenbart ikke er sargenteple, for fruktene sitter enkeltvis eller...

Malus ‘Dolgo’ – med epler til både pryd og mat

Vi har noen eksempler på eplekultivarer som kombinerer pryd og nytte. Den trolig mest vanlige, i tillegg til sortimentet av kultivarer til fruktdyrking, er...

Tilia platyphyllos – lind med tradisjoner

I dag er parklind, hybriden mellom vår viltvoksende småbladlind og den sørligere storbladlind, det mest plantede treslaget i norske byer. Men i mange vel...

Thuja occidentalis ‘Smaragd’ – vintergrønn og høyreist hekk

Kultivaren har søyleform, og plantene har som regel tydelig topp. Barfargen er blankt grønn både sommer og vinter. Tekst og foto: Ole Billing Hansen Kultivaren ble...

Pterocarya fraxinifolia – vingenøtter i hengende aks avslører arten

Noen innførte treslag skiller seg så markant ut fra våre viltvoksende arter at vi må kunne kalle dem eksotiske – fremmedartede. Storvingenøtt hører til...

Corylus avellana – først i blomst om våren

Ett av de første vårtegnene i naturen er hasselblomstringen i mars. Hannraklene er dannet allerede om høsten. De sitter dermed klare til blomstring så...